ΕΛ EN AL

Outdoor Activities

Get to know the natural beauties of Epirus

Get to know the natural beauties of Epirus through activities with experienced guides, admire breathtaking landscapes and encounter cultural heritage sites.

Admire breathtaking landscapes

Ski lessons

Learn ski or improve your techniques with your friends or meet new friends with whom you share the same passion for skiing. The groups are always divided into students of the same level as well as for children aged 4 years and over.

Jeep Safari

A unique adrenaline-pumping experience on dirt roads and tracks.

We follow routes used only by brown bears and lumberjacks, sampling wild berries, according to season, and wonderful views of unspoiled nature, dipping in pristine ponds when temperatures allow it.

River Rafting

If you love the water element you can live the experience of rafting that offers direct contact with the water in conjunction with the sail through majestic landscapes alternating quickly.

You can select any of the exciting trails tiered difficulty we suggest, ideal for beginners and advanced must.

If you have no prior experience of rafting our guides will advise you on the technical staging – rowing boat, special orders and dangerous parts of the river.

Awards

Best Lifestyle City Hotel

Të dashur miq,

Në çmimet Greek Hospitality Awards 2019, SAZ City Life fitoi medaljen e flori në kategorinë Best Greek Lifestyle City Hotel!

Ju falenderojmë të gjithëve për mbështetjen tuaj!

Best Hotel Lighting

Në çmimet Hotel Design Awards 2017, SAZ City Life fitoi medaljen në kategorinë Best Hotel Lighting!