ΕΛ EN AL

Μουσείο Αργυροτεχνίας

Το Μουσείο Αργυροτεχνίας στεγάζεται στο Κάστρο Ιωαννίνων στο δυτικό προμαχώνα της νοτιανατολικής ακρόπολης (Ιτς Καλέ).

Περισσότερες πληροφορίες για το Μουσείο Αργυροτεχνίας

Το Μουσείο λειτουργεί υπό την ευθύνη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

Πρόκειται για τεχνολογικό μουσείο, καθώς πραγματεύεται την τεχνολογία της αργυροχοΐας κατά την προβιομηχανική περίοδο, αλλά ταυτόχρονα και για περιφερειακό μουσείο, με την έννοια ότι εστιάζει στην ιστορία της αργυροχοΐας στην περιοχή της Ηπείρου. Χρονικά, η μόνιμη έκθεση του Μουσείου καλύπτει τη μεταβυζαντινή περίοδο από τον 15ο αιώνα και έπειτα, χωρίς να λείπουν και οι αναφορές σε ακόμα παλαιότερες εποχές.  

Σκοπός του Μουσείου Αργυροτεχνίας είναι η διάσωση της γνώσης για την ηπειρώτικη Αργυροτεχνία, η διάχυση πληροφοριών στο ευρύ κοινό σχετικά με την τεχνολογία της, καθώς και η σύνδεση αυτής της τεχνολογίας με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της εποχής στην οποία αναπτύχθηκε και άκμασε.

Τηλέφωνο: 26510 64065

www.piop.gr

Ώρες λειτουργίας: 1η Μαρτίου - 15 Οκτωβρίου: 10:00 - 18:00, 16 Οκτωβρίου - 28 Φεβρουαρίου: 10:00 - 17:00. 

Κλειστό: Κάθε Τρίτη, 1η Ιανουαρίου, 17 Ιανουαρίου (τοπική εορτή), Μ. Παρασκευή (μέχρι 12:00 μ.μ.), Κυριακή του Πάσχα, 1η Μαΐου, 15 Αυγούστου, 25-26 Δεκεμβρίου.

Awards

Best Lifestyle City Hotel

Αγαπητοί φίλοι,

Στα Greek Hospitality Awards 2019, το SAZ City Life βραβεύτηκε με το χρυσό στην κατηγορία Best Greek Lifestyle City Hotel!

Σας ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξή σας.

Best Hotel Lighting

Στα Hotel Design Awards 2017, το SAZ City Life βραβεύτηκε στην κατηγορία Best Hotel Lighting!